သာဂိေရ ထားေကာင္းေရာင္းစြံမဟုတ္လို ့ငါထုတ္လိုက္ေတာ့မယ္


သာဂိေရ ထားေကာင္းေရာင္းစြံမဟုတ္လို ့ငါထုတ္လိုက္ေတာ့မယ္
=====================================
နိုင္ငံေတာ္ၾကီးကုိေရာင္းခ်င္လို ့ပါ
အခုဘယ္ေစ်းေပါက္လဲခင္ဗ်ာ
model ကေတာ့ေနာက္ဆံုး model ပါ
နံပါတ္အကၡရာစဥ္လဲလွပါတယ္
တလက္ကုိင္အိမ္သံုးပါ
အထိအခိုက္အနာအဆာကေျပာပေလာက္ေအာင္မရွိေသးပါဘူး
အေရွ  ့ဖက္မွာေတာ့ ပြန္းမိထိမိယံုေလးပါ
အလည္၀င္ရုိးမွာတေလာကမွထိခိုက္မိထားတာနဲနဲရယ္
အေနာက္ဘက္အျခမ္းမွာတိုးတိုက္မိထားတဲ့ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ရွိတယ္

လူေမွာင္ခိုကုန္ကူးတဲ့သူေတြေတာ့အနဲအက်ဥ္းရွိတယ္
မိန္းကေလးေတြကုိအနိုင္အထက္ျပဳသတ္ျဖတ္တဲ့သူေတြလဲရွိတယ္
ဘာသာတရားမ်ဳိးစံုကုိးကြယ္ထြန္းကားျပီး
သူတပါးအိမ္ယာေတြကုိရက္စက္စြာမီးရွဳိ  ့တဲ့
အၾကမ္းဖက္သမားေတြလဲရွိတယ္
အရစ္တက္မယ့္၀က္အူရစ္နိုင္ငံေရးပါတီေတြအမ်ားအျပားရွိတယ္
ဘယ္ေက်ာင္းကမွဘဲြ ့မရတဲ ့ေက်ာင္းသားအမည္ခံေတြလဲရွိတယ္
ေဘးထုိင္ဘုေျပာတဲ့သတင္းဂ်ာနယ္မ်ဳိးစံုလဲရွိတယ္
အပ္ကုိပုစိန္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေျပာတတ္တဲ့အသံလွဳိင္းေတြလဲရွိတယ္
ေတာေၾကာင္မ်ဳိးစံုနဲ ့အေရာင္စံုလက္နက္ကုိင္ေတြလဲရွိတယ္
ေက်ာက္မ်ဳိးစံု၊ေရနံ၊သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့
ခေနာက္စိမ္း၊ေရႊ၊ေၾကးနီ၊ကၽြန္းသစ္နဲ ့သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း
စုိက္ပ်ဳိးသီးနွံ အစရွိတဲ့အပုိပစၥည္းေပါေပါမ်ားမ်ားရွိတယ္
အဓိကအစိတ္အပုိင္းျဖစ္တဲ့ပညာတတ္ဦးေနွာက္ေတြ
တုိင္းတပါးမွာကၽြန္ခံလို ့ပန္းကန္ေဆးအိမ္ေဖာ္လုပ္
ၾကံဳရာက်ပမ္းအလုပ္ေတြနဲ ့တိုင္းျပည္အတြက္
နုိင္ငံျခား၀င္ေငြကုိသဲၾကီးမဲၾကီးရွာေနၾကေလရဲ  ့
အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့အသံစံုျမည္ေနတယ္
ျပဳျပင္စဲလို ့တံဆိတ္ကပ္သံုးစဲြေနပါတယ္
ကြက္က်န္ခ်န္၀ယ္မည့္၀ယ္ေရာင္းပြဲစားမလိုပါ
ၾကားပဲြစားခမေပးေၾကာင္းၾကိဳတင္ေတာင္းပန္ပါတယ္
ပုိင္ရွင္နဲ ့တုိက္ရုိက္ေတြ  ့ဆံုေရာင္းခ်ေပးပါ့မယ္
ေၾသာ္....ေမ့လို ့FEC နဲ ့လက္မခံဘူးဆိုတာေျပာေပးပါ


မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)

06 June 2013 /Thursday
02:28/PM

No comments:

Post a Comment