ေၾကျငာျခင္းဘယ္ဖက္ကသံေယာဇဥ္

ဒုိင္းကုိဆဲြကုိင္

ညာဖက္ေနွာင္တြယ္ျခင္း

သံလွ်က္ကို ဆဲြကုိင္ရင္း

က်ဴးေက်ာ္လာသမွ်

အမုန္းရန္စြယ္ေတြကုိ

မင္းရဲခ်စ္ျခင္းနဲ ့ခြင္းမယ္ကြယ္......

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)

No comments:

Post a Comment