မိန္ ့.......


ခ်စ္သူေရ..
တစိတ္ေလာက္
စိတ္မေကာက္ပါနဲ ့
အတိတ္ေျပာက္ေအာင္လို ့
နင့္အရိပ္ေနာက္ေမ်ာခဲ့တယ္ကဲြ ့..........

ခ်စ္သူေရ....
ေခ်ာ့ပါ
ေပ်ာ့မွာေပါ့
ေသာ့မတပ္ရေသးတဲ ့အသဲ
နင္ေလ်ာ့ရဲေအာင္ခဲြလိုက္ပါကဲြ  ့..........

ခ်စ္သူေရ.....
စဥ္းစားပါ
မ်ဥ္းတားခဲ ့တဲ ့မင္နီ
ဒီတခ်ည္လဲမွား
နင္တကယ္ပဲထားခဲ့မွာလားကြဲ ့..........

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
06January2012/Friday
12:46/PM

No comments:

Post a Comment