တစ္ေန႕မွာ......


 တစ္ေန႕မွာ......
 
ငါေသဆံုးသြားခဲ့ရင္....
 
အရင္ဆံုးငါသြားခ်င္တယ့္
 
ခ်စ္ရတယ့္သူရွိရာကို....
 
စိတ္၏၀ိဥာဥ္ေခၚေဆာင္ရာ
 
အေျပးေလးေရာက္လာခ်င္ပါတယ္....
 
ခ်စ္ရတယ့္သူရယ္....
 
ဒါေပမယ့္.......
 
သူေႀကာက္ေနမွာကိုလဲစိုးမိပါတယ္....

ပိုး၀တီအိမ့္(ခ) ပုိးၾကည္ျဖဴခင္ (ရန္ကုန္)
06 january 2012/Friday

No comments:

Post a Comment