တဏွာမ်ားေသာ.....ကဗ်ာ...


စာေတြးေတြး
ညာေရးလို ့မျဖစ္
အပ်ဳိစင္စစ္လို
အထစ္အရစ္ေတြနဲ ့
က်စ္လစ္ပါရဲ ့.....

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
10 January 2012/TUE
06:08/PM

No comments:

Post a Comment