အရက္သမားအိမ္မက္

ပလံုခနဲက်
ဇြတ္ခနဲျမဳတ္
ျဗဳန္းခနဲငုတ္တုတ္
ဖုတ္လိုက္ဖုတ္လိုက္နဲ ့
အသက္ရွဳသံ......
-------------------------


မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
sunday OCT 2011
03:39 PM

No comments:

Post a Comment