ေျဖေတြး

မေကာင္းသူထိပ္ေကာင္းသူထိပ္တဲ့
ကဲ တစ္စိတ္အမိန္ ့ရွိစမ္းပါ
ဒီစကားဘယ္သူတီထြင္ခဲ့သလဲလို ့
ကံကပဲအပီအျပင္ဆိုးခဲ့သလိုလို
ထီထိုးေတာ့လဲေရွ ့တလံုးတူ
ေနာက္ဆံုးတူနဲ ့
ခလယ္အကုန္လဲြခဲ့သတဲ့ေလ....


မိုးေတြရြာတိုင္းစိတ္မခ်ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္
အတိတ္ကုိအတိတ္မွာထားပါ
ငါကျဖင့္အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ့ေပါ့
သိပ္ျပီးတိတိက်က်ေတာ့မဟုတ္ျပန္ဘူး
မိမိရရ ျဖစ္ဖူးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြေနာက္မွာ
ေျပာင္းျပန္ေတြျဖစ္တတ္ခဲ့ေသးတယ္

နင္လြန္တာနင္သိလို ့လား
တမင္ပုိကာနင္ပစ္လို ့ထား ခဲ့ရင္
မွားတယ္လို ့မထင္တဲ့ နွလံုးသား
ငါအမုန္းလဲမပြားရက္နိုင္ခဲ့
ပဲ ့ကုိင္မဲ့တဲ ့ေလွငယ္ဘ၀မွာ
ေပေတကာအေမွာင္ကုိျဖတ္ကူး
မထူးဘူးဟဲ့ရယ္လို ့ၾကံ
အဖန္တစ္ရာ ေတေနတဲ ့အေမးနဲ ့
ငါ ေျဖေတြးေလးပဲေတြးလိုက္တယ္...

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
25 OCT 2011/TUE
8:36 AM

No comments:

Post a Comment