အဆင္သင့္..


တစ္ကယ္လို ့....
မင္းသာတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ ေန ခဲ ့ရင္
ငါဟာ မင္းရဲ ့အရိပ္ေလး ျဖစ္ ပါရေစ.......ေနာ္.....

တစ္ကယ္လို ့.......
မင္းသာ ငိုခ်င္ ေန ခဲ ့မယ္ ဆိုရင္
ငါ ့ရဲ ့ပုခုံးဟာမင္းအတြက္အဆင္သင့္ ပါ....ေနာ္.....


တစ္ကယ္လို ့......
မင္းသာတစ္စံုတစ္ခု ကုိ ေပြ ့ပိုက္ ထားခ်င္ခဲ ့မယ္ ဆို
ငါဟာ မင္းေပြ ့ပိုက္ထားမဲ ့ေခါင္းအံုး ေလး ျဖစ္ပါ ရ ေစ .....ေနာ္....

တစ္ကယ္လို ့..........
မင္းသာအေပ်ာ္ျပံဳးေလးေတြ လိုအပ္ေနမယ္ ဆိုရင္
ငါဟာ မင္းအတြက္အျပံဳးေလးေတြျဖစ္ပါရေစ...ေနာ္......

ဒါေပမယ့္........
ဘယ္အခ်ိန္မဆို မင္းအတြက္လို အပ္ ေနတဲ့
သူငယ္ခ်င္း ဟာငါသာျဖစ္ပါရေစ...ေနာ္....

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)

No comments:

Post a Comment