မ်က္ရည္


ခ်စ္လို ့လဲ က်တတ္တယ္........
မုန္းလို ့လဲ က်တတ္တယ္..........
လြမ္း ေဆြးလို ့လဲက်တတ္တယ္.......
 ခဲြခြာရလို ့လဲ က်တတ္တယ္

ဆံုစည္းလို ့လဲက်တတ္တယ္
နာၾကည္းလို ့လဲ က်တတ္တယ္........
 ၾကည္နူးလို ့လဲက်တတ္တယ္
ေအာင္ျမင္လို ့လဲက်တတ္တယ္........
က်ရွုံးလို ့လဲ က်တတ္တယ္............
 ေပ်ာ္ရႊင္လို ့လဲက်တယ္တယ္
စိတ္ညစ္လို ့လဲ က်တတ္တယ္
ဘယ္လို က်တဲ ့ မ်က္ရည္ ျဖစ္ျဖစ္
ခံစားမွဳကုိအေျခခံ ျပီး ျဖစ္ေပၚလာတာပါ
ေနာင္ဘ၀.....အဆက္ဆက္..........
မ်က္ရည
မက်တတ္တဲ ့ လူသားစစ္စစ္ ပဲ ျဖစ္ပါရေစေတာ့............
အဲဒီ မ်က္ရည္ ေတြကုိ ငါ အင္မတန္ ရြံ မုန္းပါရေစ.......

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)

No comments:

Post a Comment