ျငိမ္းခ်မ္းခြင့္ေပး

လင္းအေမွာင္

သတင္းေဆာင္ကာ

ရန္ေထာင္သတဲ့လား


အမွားအမွန္

အတင္းခ်န္လို ့

အားမာန္၀ံ့သတဲ့လားလူရူးဘုန္းရူး

စုန္းျပဴးေနတာ

ဒင္းတို ့တေတြလားဒါေပမယ့္ ....

ကၽြန္ေတာ့သူငယ္ခ်င္းကိုေတာ့

မသတ္က်ပါနဲ ့ေနာ္မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)

27.OCT.2011/thursday
09:57 AM

No comments:

Post a Comment