ဒြိဟ(သုိ ့) နွစ္ခြ

မိတ္ေဆြ...
 
စိတ္မွာေရးေရးေလးမွ်မလန္ ့
 
ငါ့ကဗ်ာလိပ္ျပာသန္ ့တယ္
 
အရိပ္မွာထန္ ့တဲ ့ အေမး
 
ဒီမွာမေရးဘူး
 
ေတြးခ်င္တိုင္းေတြး......

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
29ApRiL2012/Sun
08:53/PM
ထန္ ့=မစိုမေျခာက္(ခ) ေတာမေရာက္ေတာင္မေရာက္

No comments:

Post a Comment