နားမလည္ခဲ ့တဲ ့ငါ....

ငါဟာမင္းမျဖစ္ခဲ့ေပမဲ ့
မင္းဟာငါျဖစ္ေနခဲ့တယ္ေလ

ခ်စ္သူေရ....
ငါ့လက္ရုန္းေတြကုိၾကည့္လုိက္ပါ
ဘယ္ဖက္က မင္းရဲ ့ေခါင္းအံုးေလးသာျဖစ္ခဲ့ရင္
ညာဖက္က မင္းကုိေထြးေပြ ့ထားဖို ့ေပါ့


ခ်စ္သူေရ...
ငါ့အခ်စ္ အစမ္းမထြင္ခဲ့ပါဘူး
ဘ၀တထစ္မွာ လမ္းလဲမျမင္ခဲ ့ရဘူးကြယ္
သံသယလား ဥေပကၡာလား
 မူးရစ္ကာသြားတယ္ကြယ္
အခက္တိုင္းမွာ စူးရစ္ကာျခံရံ ့
အျပန္ျပန္သံုးသတ္ျပီးသားပါ
ဆံုးျဖတ္တာမွားရင္မင္းေၾကာင့္ေနာ္
မုန္းရက္ကာ မသြားရင္ ျပီးေရာေပါ့
နွီးေနွာဖို ့အခ်ိန္ေတာင္မေပးခဲ ့ပါလားကြယ္
တိမ္ေတြမွာ အေရာင္ရွိတာ
မင္းလဲသိ ငါလဲသိ
မင္းမရွိရင္ ငါမရွိ
အညာမိခဲ့တာ ငါ့ကုိ ငါပဲ သိတယ္......

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
19Nov2011/sat
08:44 PM

No comments:

Post a Comment