လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားနဲ ့လက္စြတ္မ်ားအေၾကာင္း


ညာဖက္လက္သန္း ---------- ခ်စ္သူ ရည္းစားမထားခ်င္ပါ

ညာဖက္လက္သူၾကြယ္ ------ ခ်စ္ႀကိဳက္ေနတယ္။

ညာဖက္လက္ခလယ္ ------- ပိုင္ရွင္ရွိတယ္

ညာဖက္လက္ညႇိဳး ---------- တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယဘယ္ဖက္လက္သန္း ------------ အိမ္ေထာင္မျပဳပါ

ဘယ္ဖက္လက္သူၾကြယ္ -------- လက္ထပ္ၿပီး

ဘယ္ဖက္လက္ခလယ္ --------- ေစ့စပ္ထားတယ္

ဘယ္ဖက္လက္ညႇိဳး ------------ အိပ္ေထာင္မျပဳရေသးပါ

လက္စြပ္ဝတ္ဆင္တာကို ေျပာစမတ္ရွိၾကတယ္။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဓေလ့ထံုးစံအရ ဘယ္ဖက္လက္က သင့္အတြက္ ဘုရားသခင္ေပးတဲ့ ကံေကာင္းျခင္းတဲ့။ ဒါေၾကာင့္ လက္ထပ္လက္စြပ္ကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘယ္ဖက္လက္မွာပဲ ဝတ္ဆင္ၾကတယ္။ႏိုင္ငံတကာမွာ ပိုေခတ္စားတဲ့ လက္စြပ္ဝတ္ဆင္နည္းက .....

လက္ညႇိဳး ---------- မဂၤလာေဆာင္ခ်င္တယ္။ (မဂၤလာမေဆာင္ရေသးပါ)

လက္ခလယ္ ------- ခ်စ္ႀကိဳက္ေနတယ္။

လက္သူၾကြယ္ ------ ေစ့စပ္ထားတယ္ ဒါမွမဟုတ္ လက္ထပ္ၿပီး

လက္သန္း ---------- တစ္ကိုယ္ေရတစ္ကာယအမ်ဳိးသားအတြက္ ေျပာရရင္---ေငြေရာင္လက္စြပ္ဝတ္ဆင္သူက ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔တယ္၊ လူတိုင္းနဲ႔ အလိုက္အထိုက္ေနတတ္တယ္၊ ဝင္ဆံ့တယ္။ေရႊေရာင္လက္စြပ္ဝတ္ဆင္သူက အက်ဳိးအျမတ္ကို ပိုအေလးထားတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထက္ျမက္တဲ့ စီးပြားေရးဦးေႏွာက္ရွိတယ္။ေက်ာက္စိမ္းလက္စြပ္ဝတ္ဆင္သူက အရည္အခ်င္းကို ပိုအသားေပးတယ္။ အလုပ္လုပ္ရာမွာ စည္းစနစ္ႀကီးတယ္။အမ်ဳိးသမီးအတြက္ ေျပာရရင္ ---ပန္းေရာင္လက္စြပ္ ဒါမွမဟုတ္ သႏာၱေက်ာက္လက္စြပ္ကို ဝတ္ဆင္သူက ခံစားမႈျပင္းထန္ၿပီး ရိုမန္တစ္ဆန္သူျဖစ္တယ္။ပတၱျမားလက္စြပ္ ဒါမွမဟုတ္ အနီေရာင္ဖရဲအူေက်ာက္ (Tourmaline)လက္စြပ္ကို ဝတ္ဆင္သူက စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားတယ္။နီလာလက္စြပ္ ဒါမွမဟုတ္ စိမ္းျပာေရာင္ေက်ာက္လက္စြပ္ကို ဝတ္ဆင္သူက ေအးတိေအးစက္ ဘာသိဘာသာေနတတ္တယ္။ျမလက္စြပ္ ဒါမွမဟုတ္ အစိမ္းေရာင္(Turquoise)ေက်ာက္လက္စြပ္ကို ဝတ္ဆင္သူက ခံစားခ်က္ ႏုရြသိမ္ေမြ႔လြန္းပါတယ္

No comments:

Post a Comment