ေလတံခြန္


မိုးသားေရာင္လြင့္
ရြက္ကုန္ဖြင့္ခဲ ့
ေလသင့္ရာ၀ယ္
ဘယ္ညာမတိမ္း
ယိမ္းႏဲြ ့ခါတိုး


ဒီၾကိဳးမွ်င္၀ယ္
မျပတ္လြယ္ဟု
ေတာင္းစုျပဳသည္
အခု...ေလျငိမ္ပါေစသား

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
18Nov2011/Fri
07:48 Pm


No comments:

Post a Comment