ညေနၾကယ္ (သို ့) လမ္းျပၾကယ္...


နဂုိေတာက္ပမွဳနဲ ့ေတာ့မဟုတ္
ကုိယ္တုိင္ေလာက္ငွမွဳစိတ္အစဥ္မွာ
အရိပ္ထင္ေစတဲ ့ခြန္အားကုိေပးတယ္
ထြန္ယက္ထားတဲ့ပစၥဳန္ပန္မွာ
အတိတ္ေတြနဲ ့ေပါင္းစပ္
အနာဂတ္အတြက္ပံုေဖာ္
ရုပ္လံုးေပၚေအာင္တုိင္းထြင္
သမုိင္းတြင္ဖို ့ရာဇ၀င္ထြင္း
စိတ္ဘ၀င္မျငင္းနိုင္ေအာင္
အဆင္းေရာင္မွာတိက်ျပတ္သား

အတၱမွတပါးအျခားမရွိ
လို၏..မလို၏ဆိုတာ.....အသိတြင္နထၳိ
အရပ္ကသိတဲ ့ပညာဆိုတာ
သညာေလာက္အသံုး၀င္ခဲ့ပါသလား......

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
31 Jaunuary 2012/Tuesday
09:45/AM

No comments:

Post a Comment