ရြံစရာေကာင္းတဲ ့ရာဇ၀င္
က်ားနာတေကာင္ရဲ ့စက္စုတ္မွဳမ်ဳိးေတြ နဲ ့

ငါ့အနာဂတ္ကုိ ရြံရွာေနမိတယ္

 ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ ...

ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ ့တဲ ့ အတိတ္ကုိ လမ္းတ၀က္မွာ

ဘရိတ္ေပါက္တဲ ့ကားလိုမ်ဳိးပစ္ထားခဲ ့လို ့မရတဲ ့

ငါရဲ ့ပစၥဳပန္ေတြ ဟာ သမိုင္းမွာ

ခပ္ရုိင္းရုိင္း အျပဳမွဳေတြ နဲ ့


နိုပ္စက္ကလူျပဳခဲ ့တယ္

တကယ့္ကုိ ငါ ဟာ ရာဇ၀င္ ရုိင္းတဲ ့

သတၱ၀ါ တေကာင္ပဲ ေပါ့.......

မိုးသူ(ေတာင္ၾကီး)
02January2012/Monday
02:01/PM

No comments:

Post a Comment